Missie

Stichting Diversiteitsland vergemakkelijkt de maatschappelijke participatie van mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Dit doet zij door programma’s te ontwikkelen, waar de uitwisseling van kennis en ervaring tussen mensen met verschillende achtergronden centraal staan, evenals het versterken van het zelfvertrouwen.

Visie

Stichting Diversiteitsland benut menselijke kracht, om de persoonlijke- en maatschappelijk positie van mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie te versterken, waardoor zij weer op eigen kracht kunnen deelnemen.

Strategie:

Stichting Diversiteitsland heeft programma’s ontwikkeld, die bijdragen aan het doorbreken van een maatschappelijke achterstandspositie en het versterken van een inclusieve samenleving. Om kwetsbare doelgroepen optimaal te ondersteunen, wordt er samengewerkt met andere organisaties en de overheid, waar kracht en kennis onderling worden gebundeld.

Onze Unique Selling Points zijn:

1- goede ingangen naar kwetsbare bewoners;
2- interculturele sensitiviteit;
3- laagdrempelige locatie en activiteiten;
4- professionele intermediair;
5- sociaal ondernemend.

ContactGegevens

OPENINGsTijden

© Diversiteitsland 2021