Missie

Vitale ouderen een positiever beeld geven over ouder worden zodat zij zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven. 

Vitale ouderenraad richt zich overwegend op kwetsbare mensen met een niet-westerse culturele afkomst van 55 jaar en ouder *. 

Een groot deel daarvan kenmerkt zich door een (aantal van de) volgende aspecten:

 • laag inkomen en laaggeschooldheid
 • slechtere gezondheid dan de gemiddelde oudere ** & weinig kennis van en inzicht in ziekten
 • de Nederlandse taal minder goed of nauwelijks spreken
 • (overdag) alleen zijn of alleen komen te staan; vooral vrouwen en arbeidsongeschikten van 55+
 • wederzijdse verwachtingen van ouders en kinderen die mogelijk conflicteren
 • passief gedrag op grond van perceptie van ouder worden

Thema’s waarop de Vitale Ouderenraad zich richt:

 • Lotgenotencontact & sociale ontmoeting
 • Dementie: inzicht en kennis, mantelzorg
 • Zingeving, isolement en eenzaamheid
 • Cognitieve stimulatie (training)
 • Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid
 • Mijn toekomst als oudere

​Denkt u dat u zelf of iemand die u kent in uw omgeving – familielid of uw cliënt – baat heeft bij activiteiten van de Vitale Ouderenraad, neem dan gerust contact met ons op.

*In het algemeen is de levensverwachting van Marokkaans-Nederlandse mannen hoger dan die van andere bevolkingsgroepen, en die van Turkse mannen en vrouwen lager.

**De indeling naar leeftijd is arbitrair. De fysieke en/of mentale situatie van een zestiger kan slechter zijn dan die van een tachtiger.

ContactGegevens

OPENINGsTijden

© Diversiteitsland 2021